Εκτύπωση

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Απεργούμε-απέχουμε από τις διαδικασίες διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού μητρώου αξιολόγησης

Posted in Ανακοινώσεις ΑΔΕΔΥ

ADEDY Logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απεργούμε – απέχουμε από τις διαδικασίες

διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού μητρώου αξιολόγησης

Η κ. Γεροβασίλη με εγκύκλιο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) καλεί τις υπηρεσίες σε όλο το Δημόσιο να ολοκληρώσουν την καταγραφή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων που εντάσσονται στην αξιολόγηση του κ. Βερναρδάκη και να διαμορφώσουν το μητρώο αξιολόγησης των υπαλλήλων, ηλεκτρονικά.

Για τον σκοπό αυτό σε πολλές υπηρεσίες είτε ζητούνται από τους υπαλλήλους στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ), είτε οι υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν το μητρώο από τους φακέλους των υπαλλήλων.

Εκτύπωση

Προκήρυξη 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Ρόδο

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

politistiko poedoy logo Αθήνα, 08.05.2018

Αρ. πρωτ. : 1323

Προς : 1. Τα Δ.Σ. των

Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

 Θέμα : “Προκήρυξη 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Ρόδο”

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.), στο πλαίσιο της πολύχρονης προσπάθειάς της για την ανάδειξη και διάδοση του ποδοσφαίρου, την επιθυμία της για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της και μετά τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1276/16.02.2018 και 1292/28.02.2018 σχετικά έγγραφα του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., τα οποία εστάλησαν σε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της Ομοσπονδίας

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

το Πέμπτο (5ο) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., που θα διεξαχθεί στην Ρόδο από τις 11 Μαΐου έως και τις 13 Μαΐου 2018, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι κάτωθι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι που οριστικοποίησαν τη συμμετοχή τους :

Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. - Προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

 Logo POE DOY new

 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
 
  Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ αποφάσισε την προκήρυξη
24ωρης προειδοποιητικής απεργίας για την 30.5.2018 μετά από απόφαση
του Γενικού Συμβουλίου της 18.4.2018.
 
 Η απεργία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις άλλες δύο
Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ, ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ με κύριο αίτημα τη συνολική
επίλυση του θέματος του μισθολογίου, για ΑΑΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών.
Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. - Αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της 18.04.2018

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

Logo POE DOY new

Αθήνα 30.4.2018

Αρ. Πρωτ.: 1320

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.4.2018

Σήμερα 18.4.2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), με θέματα:

1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχεδιαζόμενο νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο της

ΑΑΔΕ και την σύνδεση μισθού με την θέση.

3. Συγχωνεύσεις ΔΟΥ.

4. Ασφάλεια εργαζομένων - συνθήκες εργασίας.

5. Λήψη απόφασης για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

6. Λήψη απόφασης για περιστολή δαπανών και ισοσκελισμό προϋπολογισμού της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

7. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς την ΑΑΔΕ για την λειτουργία του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου.